Ex- www.eupmt.es/~martordi

www.Simca1200.net

La pàgina del Simca 1200

La página del Simca 1200

The Simca 1200's page

Català 12345 Castellano12345 English

Per:    /     Por:    /    By: ___ Didac Sergi Martín Torres

Darrera actualització: Última actualización: Last actualized:

24-V-2019 Esborrats enllaços morts, corregits alguns cap a noves adreces dels seus llocs ; 24-V-2019 : Sin novedades, página aún incompleta ; May 24th 2019 : Work stalled, hope to be able to restart it anytime this decade, or during the next one

keywords: Simca 1200 Simca 1204 Simca 1100 Barreiros Simca 1200 Campero Simca 1000 Simca Horizon Talbot Horizon Chrysler 150